Followers

Wednesday, 11 January 2012

11.01.2012Archangel Mihail Vorbeste cu Steve Beckow Despre Chaneling-ul lui Greg Giles


AAM (ARHANGHELUL MIHAIL, n.t.) DISCUTA CU REFERIRE LA VREMURILE DE PURIFICARE 

Originally posted by Steve Beckow @ the2012scenario.com 1/11/12

http://the2012scenario.com/2012/01/aam-on-the-time-of-clearing/


Intr-o citire privata cu Arhanghelul Mihail ieri, l-am intrebat despre predictia lui Greg Giles despre Dezvaluire si cat de fiabila este discurtia lui Saul despre vremurile de purificare. Iata comentariile sale.
——————————————————————————–

Steve: A existat un mesaj al Federatiei Galactice prin Greg Giles pe 8 ianuarie. Acesta spunea ca Dezvaluirea se petrece aproape zilnic. A fost aceea o transmisie exacta?Archangel Michael: Da a fost o transmisie exacta. Si intelege ca ceea ce se petrece este ca aceasta vine in bucatele si in modalitati mai putin rasunatoare. Deci cauta Dezvaluirea chiar acum si nu ca un mare anunt, o mare recunoastere, deorece multi politicieni sunt implicati in propriile lor griji.


Dar sa stii ca in multe directii, presedintele vostru… presedintele vostru american… Barak Obama, este reactivat (recalibrat??) si incarcat. Deci uitati-va in directia sa in viitor pentru mai mult sprijin de asemenea.
S: In regula. Asta este bine. Domnul, Saul sa spus intr-o alta zi ca o multime de oameni se invart in emotii negative… 
AAM: Da.
S: … care sunt aduse la suprafata si eliberate. Doresti sa comentezi pentru cititorii nostri despre situatia cu care ne confruntam acum si ce trebuie sa facem pentru a o indeplini, bazandu-ne pe ce a spus Saul.
AAM: Ceea ce saul a spus este absolut corect si este ceea la ce ma refeream eu in legatura cu eliberarea emotiilor celor care se afla pe forum-urile si in chat room-urile voastre. 


Ceea ce se petrece este ca situatii din aceasta viata, din vietile anterioare, chiar din colectiv, desi majoritatea [oamenilor] nu sunt destul de puternici pentru a face fata eliberarilor colective, insa situatiile care i-au deranjat, situatii negative, pe care voi le-ati numi vasanas, sunt aduse la suprafata si eliberate, ele neputand fi retinute de nici un camp al trupului. 


Deci de exemplu, multi oameni au ceea ce voi numiti miezul personalitatii, sau ceea ce vedeti la suprafata care arata foarte curat, foarte stralucitor, foarte neted, dar ceea ce ei au facut a fost sa acumuleze in corpurile lor exterioare multe dintre aceste traume, rani, sabotari, programe.


Deci deci ceea ce se petrece este ca totul reintoarce si revine in campul personal, in corpul fizic. Unele astfel de reveniri se manifesta ca si boli, sau ceea ce noi am numi o gripa cosmica. Deci depresia, abandonarea, deziluzia – toate acestea ies la suprafata. Furia, angst(eng.) – toate vechile paradigme, care au fost tinute captive in umanitate de mii si mii de ani, sunt gata spre a fi eliberate.


Deci, daca voi insiva va regasiti a fi iritabili, ca sa o spunem mai cu manusi, deziluzionati, satui, atunci acordati-va o clipa. Noi v-am oferit atatea si atatea unelte si cand spun noi, ma refer la Consiliul Iubirii, dar fiecare dintre voi aveti multe unelte, deoarece fiecare dintre voi s-a aflat pe aceasta cale de foarte mult timp. Folositi acele unelte pentru a elibera ceea ce va deranjeaza si daca aceasta implica sa mergeti in desert si sa cantati, (1) sau sa urlati intr-o perna, (2) sau sa plangeti pe umarul unui prieten, sau chiar sa strigati spre mine.(3) Cea mai buna cale in care acest lucru poate fi facut este pur si simplu sa o scoateti din inima voastra si sa o oferiti Mamei Universale si apoi sa o inlocuiti cu ceea ce doriti, ceea ce v-ati dorit dintotdeauna.


Deci de exemplu, daca va eliberati de furie, deziluzie, lipsa, atunci voi aveti o tendinta ca, daca veti lasa acel spatiu gol, sa le reprimiti inapoi deci, in loc sa faceti aceasta, umpleti-va cu lumina, umpleti-va cu curaj, umpleti-va cu incredere, entuziasm si abandonati-va.


Si pur si simplu intelegeti, aceasta face parte din a face pace cu cea de a Treia Dimensiune, cu a Treia Realitate, pentru ca voi sa puteti pleca in pace, pentru a nu fi nici un fir de praf care sa se aseze pe voi in timp ce treceti prin procesul Ascensiunii.
S: Aceasta este foarte util. Iti multumesc.


Archangel Michael Speaks to Steve Beckow About Greg Giles’ Channeling


AAM ON THE TIME OF CLEARING


Originally posted by Steve Beckow @ the2012scenario.com 1/11/12


http://the2012scenario.com/2012/01/aam-on-the-time-of-clearing/


In my private reading with Archangel Michael yesterday, I asked him about Greg Giles’ prediction of Disclosure and the dependability of Saul’s discussion of the time of clearing. Here are his comments.
——————————————————————————–

Steve: There was a Galactic Federation message through Greg Giles on the 8th of Jan. that said that Disclosure was happening almost any day. Was that an accurate transmission?Archangel Michael: Yes, it was an accurate transmission. And understand what is happening is that it is coming forth in bits and pieces and in little ways. So look for Disclosure right now not as one big announcement, one big recognition, for many of the politicians are very involved in their own concerns.


But also know that in many ways, your President … or your American President … Barack Obama, is being regritted (refitted??) and filled up. So you may look to him in the future for more support as well.
S: Alright. That’s good. Lord, Saul said the other day that a lot of people were cycling through negative emotion …AAM: Yes.S: … that is being brought up and released. Do you care to comment for our readers about the situation we’re facing right now and what we need to do to meet it, based on what Saul said.
AAM: What Saul has said is absolutely correct and it’s what I was referring to with the release of emotion from those who are on your forum or in your chat rooms.


What happens is that situations from this life, past lives, even some from the collective, although most [people] are not strong enough to really be dealing with collective release, but situations that have bothered them, negative situations, what you would call vasanas, are coming up for freedom, and they cannot be trapped in any field of the body.


So for example, many people have what you would call the core of the personality, or what you see on the surface looks very clear, very bright, very shiny, but what they have done is that they have stored in their outer bodies many of these traumas, injuries, sabotages, programs.


So what is happening is that everything is coming within and it is coming into the personal field, into the physical body. Some are exhibiting as illnesses or as what we would call a cosmic flu. So depression, abandonment, disillusionment – all of these are coming forward. Anger, angst – all the old paradigms that have been trapped in humanity for thousands and thousands of years are up for expelling.


So, if you find yourself feeling out of sorts, to put it mildly, disillusioned, fed up, then take a moment. We have given you so many, many tools and when I say we, I do mean to the Council of Love, but each of you have many tools, because each of you has been on this path for a very long time. Use those tools to let out what is bothering you and if it means, yes, going to the desert to sing, (1) or screaming in a pillow, (2) or crying on your friend’s shoulder, or even shouting at me. (3) The best way this could be done is simply by taking it out of your heart and giving it to the Universal Mother and then replacing it with what you desire, what you have always desired.


So for example, if you are giving away outrage, disillusionment, lack, then you have a tendency that, if you leave that empty space, to grab it back so, instead of doing that, fill yourself with light, fill yourself with courage, fill yourself with confidence, enthusiasm, and let it go.


And simply understand, this is part of making peace with the Third Dimension, with the Third Reality, so that you can leave it in peace, so that there is no dust that is clinging to you as you go through your Ascension process.
S: That’s very helpful, Lord. Thank you.As channeled through Greg Giles
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Translator: Sorin

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

PUTIN


2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.


BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESEinvoc

Vă rugăm să faceţi clic pe pătratul din dreapta, în partea de jos a paginei videou-lui, pentru a obţine subtitrarea.

O INVOCARE

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

14:02:2014 – 01:00H BUCHAREST, ROMANIA

http://24timezones.com/

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

sorin

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Romanian

Matthew Ward

Matthew Ward
Romanian

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
Romanian

despertando.me

Galactic Channelings

Montague Keen

Montague Keen
Romanian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Romanian